Jen se podívejte, co se stalo této ubohému psu...
Pozdě v noci toulavý pes hledal útočiště, kde by se mohl zahřát v noci.
V okolí nebylo nic jiného, kromě sudu dehtu, do kterého vlezla...

Všechno se stalo v Indii ve městě Udaipur.
Zvíře mělo velké štěstí, že si ho všimli včas!
Pod teplem těla psa se dehet začal topit, v důsledku čehož byl uvězněn.
Chudák seděl několik dní v sudu, dokud ji nenašli!


Obyvatel města náhodou viděl, co se děje se zvířetem.
Okamžitě kontaktoval organizaci na ochranu zvířat Animal Aid.
Zachránili psa a našli milující rodinu.

Zdroj: mur.tv